چشم انداز

چشم انداز ۲۰ساله مؤسسه خودباوران کوثر

با اتکال به خداوند متعال و در پرتو ایمان و خودباوری و اعتماد به نفس، تلاش و برنامه ریزی جمعی و در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، در افق چشم انداز ۲۰ ساله:

«مؤسسه خودباوران کوثر سازمانی است بالنده و توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی که با برخورداری از مدیریت دانش بنیان، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و اثر بخش، ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری مدرن به گونه ای عمل میکند که در ردیف مراکزتراز اول فرهنگی، علمی، فن آوری وکارآفرینی کشور قرار داشته و با سایر نهادهای دولتی وغیردولتی تعامل سازنده و موثردارد.»

اعضاء موسسه در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهند داشت:

  • فعال، مسئولیت پذیر، الهام بخش، فداکار، مؤمن، دارای وجدان کاری، روحیه کار گروهی و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران
  •  کارآمد و مؤثر با قابلیت ها و مهارتهای کاربردی سطح بالا
  • مولد در زمینه های فرهنگی، علمی، فن آوری و کارآفرینی و برخوردار از دانش پیشرفته
  • برخودار از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی و دارای بنیان محکم خانواده، به دور از فقر با سطح درآمد بالا
  • دارای اتکاء متقابل با دیگر اعضاء و تعامل سازنده با محیط پیرامون، با استفاده از سرمایه اجتماعی موجود

امتیاز کاربر: 4.43 ( 2 نتایج)
دکمه بازگشت به بالا