هیأت مدیره

دکتر کامی کابوسی

سمت: رئیس هیأت مدیره

تحصیلات: دکتری

مجتبی منوری

سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد

کمیل پرناک

سمت: خزانه دار و عضو هیأت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد

محمدرضا ابراهیمی اوزینه

سمت: عضو هیأت مدیره

تحصیلات: دانشجوی دکتری

جابر مقسم

سمت: عضو هیأت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد

عقیل حسام

سمت: عضو علی البدل

تحصیلات: کارشناسی ارشد

جعفر ملک

سمت: عضو علی البدل

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رضی اله رمضانی اوزینه

سمت: بازرس اصلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

عباسعلی قلیچ خان

سمت: بازرس علی البدل

تحصیلات: کارشناسی

حجت مقسم

سمت: مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد

دکمه بازگشت به بالا